Declaració d' accessibilitat

Aj Borrallo s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb normativa WCAG 2.1 en matèria d'accessibilitat i que s'utilitza com a evidència de la justificació del criteri d'accessibilitat del Programa Kit Digital. Està estructurat conforme als annexos de la norma UNE-EN 301 549: 2022.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://www.ajborrallo.com/.

aj-borrallo-white.png
Copyright © 2024 AJ Borrallo. Todos los derechos reservados.

Diseño web: Turipano360